Başak Öztürk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - Amacımız

EĞİTİM HİZMETLERİ

Amacımız

Okul-aile-kurum işbirliğini sağlayarak çocuklarımıza gereken destek eğitimi vermektir.

EĞİTİMDE AMAÇLAR

1. Engelli bireyin sosyal hayata entegrasyonunu sağlama,
2. Engelli bireyin bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını sağlama,
3. Engelli bireyin akademik bilgi ve becerilerini en üst düzeye getirme,
4. Okula devam eden çocukların eğitim sürecini takip ederek desteklemek,
5. Üstün özellikleri olan engelli bireylerin yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeye çıkarma çalışmaları,
6. Yetersizliğin engele dönüşmesini önleme,
7. Bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatma,

Kurumumuza ilk defa başvuruda bulunan öğrenci, özel eğitim öğretmeni ve psikologumuzla birlikte ilk performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için değerlendirme sınıfına alınmaktadır. Değerlendirme sonucu ve öğrencinin özel eğitime ihtiyacı olup olmadığı aileye bildirilmektedir.

Öğrencinin dosyası açılmakta ve iki hafta boyunca tüm gelişim alanlarında değerlendirme yapılarak performans düzeyi belirlenmektedir.

Belirlenen performans düzeyine göre eğitim koordinatörünün kontrolünde oluşturulan altı aylık bireyselleştirilmiş eğitim programı aile ile paylaşılmakta, ailenin de öncelikleri göz önüne bulundurularak hazırlanan programın bir örneği aileye verilmektedir.

Öğrencilerimizin aylık gelişim raporları ay sonunda ailelere gönderilmektedir.
Bireysel Eğitim Programı ekibi ile her öğrencinin bireysel eğitim programları altı ayda bir gözden geçirilmekte ve aile ile ayda bir görüşme yaparak ilerleme süreci değerlendirilmektedir.

Aile zaman zaman sınıf ortamına dâhil edilerek uygun yönergelerin nasıl verildiği gösterilir ve evde yapılacak çalışmalara model olunur.

Okula devam eden çocuklar da okul görüşmeleri yapılmakta ve sınıf öğretmenleri ile birlikte hareket edilerek, öğretmenlere gereken destek sunulmaktadır.

Aile Eğitiminde Amaçlar

1. Ailenin, çocuğun engel durumunu kabullenmesini kolaylaştırıcı çalışmalar,
2. Ailenin, eğitime aktif olarak katılma yollarının öğretilmesi,
3. Engelli bir çocuğa sahip bir ailenin yasal haklarının sorumluklarının öğretilmesi,
4. Psikolog rehberliğinde gizlilik ilkesi gözetilerek ailelere danışmanlık hizmetinin verilmesi,
5. Aileler arası paylaşım ve dayanışmayı güçlendirici grup çalışmaları yapılması.

Bize Danışın

Her türlü soru ve önerileriniz için tıklayınız

Bilgi Bankası

Merak ettiğiniz soruların cevapları burada.

Bizimle Paylaştıklarınız

Minik öyküler, yaşanmış hikâyeler, sizden gelenler…