Otizmin Belirtileri Nedir?

Otistik çocukların çoğunda değişen derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka özrü görülebilir. Çocuğunuz hakkındaki gerçek ve sağlıklı bilgileri bu alanlarda görev yapan uzman doktorlar ve kurumlardan alabilirsiniz.

Sosyal İlişkilerde Güçlük

1. Göz teması kurmamak,

2. Seslendiğinizde dönüp bakmamak

3. Sanki işitmiyor gibi davranmak

4. Yaşıtları ile uygun ilişki kuramamak birlikte oynamamak

5. Tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek, başka bir dünyadaymış gibi davranmak,

6. Olaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak,

7. Kendi duygularını paylaşmamak ,

8. Toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek,

9. Başkalarının yüz ifadelerini anlamamak, gibi.

İletişimde Zorluklar :

1. Konuşmada gelişmemek, gecikmek veya zorlanmak

2. Garip ve manasız, tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek,

3. Beden dilini, jest ve mimikleri, anlamada, kullanmada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanamamak,

4. Duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak.

Sınırlı ve Tekrarlayıcı Davranışlar

1. Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahip olmak, bir konu ya da bir nesneye odaklanıp diğer hiçbir konuyla ilgilenmemek

2. Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamındaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak

3. Anlamsız sözcükleri üst üstte tekrarlamak, sen ve ben'i karıştırmak

4. Sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız yineleyici hareketler yapmak,

5. Oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmak,

Not: Kaynak: www.tohumotizm.org.tr *Bu bölümde yer alan açıklamalar bilgilendirmeye yönelik olup, çocuklarınız için geçerli bir tanı değildir.