Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB )

Çoğunlukla elleri ayakları kıpır kıpırdır ve oturduğu yerde kıpırdanıp durur. Çoğu zaman hareket halindedir ve bir motor tarafından sürülüyormuşçasına koşuşturur durur, yükseklere tırmanır. Oturması istendiğinde, oturduğu yerde bir müddet kalmakta güçlük çeker. Dikkati konu dışı uyaranlarla çabuk dağılır. Zihinsel çabayı gerektiren ders dinleme, ders çalışma, okuma ve yazma görevlerinden kaçar. Ödevlerde ve sınavlarda dikkatsizce hatalar yapar. Sabırsızdır, sırasını beklemekte güçlük geçer. Kendisiyle konuşulduğunda sanki dinlemiyormuş izlemini verir. Sakin ve gürültüsüz biçimde oynamakta zorluk çeker Verilen yönerge ve ödevleri yapmakta zorlanır, bu işi tamamlamadan diğerine geçer Çok konuşur, sık sık başkalarının sözünü keser ve lafa girer. Çabuk unutur, sık eşya kaybeder. Çoğu zaman sonuçlarını düşünmeden tehlikeli işlere girer.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivitenin Nedenleri Son 15-20 yılda yapılan araştırmalar DEHB’nun(Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) organik kökenli olduğu görüşünü hâkim kılmıştır. Yeni araştırmalar beyin glikoz metabolizmasındaki bozukluklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çocukların özgeçmişlerinde hamilelikte ilaca maruz kalma ve intra uterin infeksiyonlar, zor doğum, düşük doğum ağırlığı, geçirilmiş M.S.S infeksiyonları dikkat çekmiştir. Bozukluğun genetik geçişi üzerinde durulmuş ve bu çocukların 1.dereceden akrabalarında DEHB oranı daha yüksek bulunmuştur. Kaotik aile yapısında yetişen ve ağır ihmal ve tacize maruz kalan çocuklarda da DEHB belirtileri gözlenebilmektedir. *Bu bölümde yer alan açıklamalar bilgilendirmeye yönelik olup, çocuklarınız için geçerli bir tanı değildir. Çocuğunuz hakkındaki gerçek ve sağlıklı bilgileri bu alanlarda görev yapan uzman doktorlar ve kurumlardan alabilirsiniz.