Duyu Bütünleme Terapisi

Çevremizden aldığımız bilgiler çevremizi ve kendimizi tanımamızı sağlar. Bu da Merkezi Sinir Sistemimizin sürekli uyarılması demektir.

Beyin sapı yaşama dair fonksiyonlarımızı yöneltir. Beyin ise öğrenme ve seçme özelliğinden tercih etme özelliğine sahip. Yani beyin bütün duyulardan aldıklarını bütünlüyor. Gördüğümüz şeyleri beyinde bildiklerimizle bütünlüyoruz. Çocuklarda bütünlemekte sıkıntı olduğunda sadece gördüğünü biliyor. Eksik bilgilerden dolayı gördüğünü bütünleyemiyor.

Merkezi sinir sisteminin doğru uyarılması için stres gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken stresin dozu, stresin az ya da çok olması merkezi sinir sistemini uyarmayacaktır. Ayrıca merkezi sinir sistemi, algılamaya hazır değilse uyarı almayacaktır. Merkezi sinir sisteminin organize edilip, bilgiyi almaya hazır hale getirilmesi gereklidir. Çünkü önemli olan adaptif cevap yeni doğru cevap alınmasıdır. Öğrenme merkezi sinir sisteminin organizasyonuyla gerçekleşir.

DUYU BÜTÜNLEME SÜRECİ

SAFHA 1 - TAKTİL: Dokunma duyusu Anne karnında gelişen ilk ilkel duyudur. 2 türlü dokunma duyusu vardır.

Savunma sistemi: Ağırlığa veya beklenmedik dokunmalara karşı cevabımızı oluşturur.

Ayırım yaptırıcı sistemi: Nesnelere dokunarak haklarında bilgi sahibi olmamızı veya öğrenmemizi sağlayan çevresel uyaranlara cevabımızı oluşturur.

Duyu bütünleme değerlendirmesinde; dokunmaya karşı tepkisine ve değişik dokunma yüzeylerini ayırıp ayıramadığına bakıyoruz.

VESTİBULER: Denge İç kulakta yer alır. Yerçekimine karşı vücudumuzun pozisyonunu belirleyen sistemdir. Duyu bütünleme değerlendirmesinde; harekete ve yerçekimine karşı duyarlılığı az mı çok mu, vücudunu doğru pozisyonluya biliyor mu buna bakıyoruz.

PROPRİOSEPSİON: Derin Duyu Kas, tendon, bağlar ve eklemlerden gelen bilgileri verir. Vücut farkında lığının oluşmasını sağlar. Duyu bütünleme değerlendirmesinde; vücut farkındalığı var mı yani vücut bölümlerini ve pozisyonunu bilebiliyor mu?

GÖRME DUYUSU: Dokunmadan sonra öğrenmeyi görme ile sağlarız. Değerlendirmemizde göz kaslarına ve görsel algı becerisine bakıyoruz.

İŞİTME DUYUSU İletişime geçmemizde önem taşıyor. Duyma bozukluğu dengeyi etkiliyor.

SAFHA 2 - VÜCUT PLANI: Vücut planı, ben imajının oluşulmasında çok önemli. Örneğin bir yere tırmanırken elimizi bacağımızı nereye koymamız gerektiğini bilmemizdir.

REFLEKSLERİN OLGUNLAŞMASI Kompleks hareketlerin gelişebilmesi için bazı reflekslerin kaybolması gerekir. Proprioseptif ve vestibüler bütünleme ile bu reflekslerin olgunlaşması gerekir. Bu olgunlaşma sonrasında vücudumuzu uygun şekilde hareket ettiririz.

DUYUSAL BİLGİYİ ANALİZ ETME KAPASİTESİ Bir konuya yoğunlaşıldığında gereksiz bilgileri göz ardı edebilme yeteneğidir. Bu çocuklarımızda şöyle gözlemlenir; bir şeye odaklanırlar dışarıdan farklı bir uyaran geldiğinde diğerini bırakıp ona dönerler. Beyin uyaranlara cevap vermesi gerektiğini düşünür. Bu özellik hiperaktif çocuklarda çok fazla gözlenir.

POSTÜRAL GÜVENLİK Alan içerisinde hareket ederken duyusal anlamda güvende hissetmemizi sağlar.